Δίσκος μηχανής τετραγώνων

22.32

Δίσκος μηχανής τετραγώνων. Κατάλληλος για όλες τις μηχανές μωσαϊκών.